Spacer wokół przedszkola

Uczymy się prawidłowo poruszać w parach po chodniku. Obserwujemy zmiany w otaczającej nas przyrodzie jesienią.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH