Day

17 listopada, 2022
Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu „Rawa Mazowiecka wspiera przedszkolaków” (RPLD.11.01.01-10-0030/210) Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie 11.01. Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 11.01.01. Edukacja przedszkolna, a okres jego realizacji trwa od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r. Projekt realizowany jest przez Gminę...
Read More


Zadzwoń do nas: 46 814 42 02

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH