Projekt „Rawa Mazowiecka wspiera przedszkolaków”

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu „Rawa Mazowiecka wspiera przedszkolaków” (RPLD.11.01.01-10-0030/210) Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie 11.01. Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 11.01.01. Edukacja przedszkolna, a okres jego realizacji trwa od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r. Projekt realizowany jest przez Gminę Miasto Rawa Mazowiecka.

Celem głównym jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Rawie Mazowieckiej poprzez dostosowanie min. 11 miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej 11 dzieciom z niepełnosprawnością (5 dziewczynek i 6 chłopców) udział w wychowaniu przedszkolnym oraz zwiększenie szans edukacyjnych w edukacji przedszkolnej przez min. 90 % z 378 dzieci w wieku przedszkolnym , w tym 170 dziewczynek i 208 chłopców, nabycie umiejętności i kompetencji przez min. 90 % z 51 nauczycielek (51 K) w okresie 01.07.2022-30.06.2023.

Działania w projekcie:

 1. Dostosowanie miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami
 2. Kursy dla nauczycieli
 3. Zajęcia dla dzieci z kompetencji cyfrowych i matematycznych
 4. Zajęcia z kompetencji z zakresu rozwiązywania problemów, pracy w grupie i posługiwania się językiem obcym.

Rezultaty:

 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 46
 • Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w projekcie – 11
 • Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 378
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 51

Szczegółowe informacje zawarte zostały w Regulaminie projektu, który wraz z dokumentami rekrutacyjnymi dostępny jest na poniższej stronie internetowej oraz w Biurze Projektu, a także siedzibie każdego z 3 objętych programem Przedszkoli:

 • Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneczka”;
 • Przedszkole Miejskie nr 2 „Niezapominajka”;
 • Przedszkole Miejskie nr 3 Bajkowy Zakątek;

Wartość projektu: 572 994,70 zł
Dofinansowanie projektu z EFS: 487 026,70 zł

W ramach projektu dzieci z naszego przedszkola będą uczęszczały na dodatkowe zajęcia pod nazwą „Przedszkolak umie rozwiązywać problemy (1 godz/tyg) oraz „Język angielski to dla mnie łatwizna”  (1 godz/tyg).

HARMONOGRAMY PROWADZONYCH ZAJĘĆ

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Rawie Mazowieckiej – Harmonogram zajęć z projektu „Rawa Mazowiecka wspiera Przedszkolaków !”

„Przedszkolak umie rozwiązywać problemy”

 

gr Dzień tygodnia, godzina, prowadzący.

Miejsce: sala zajęć , sala gimnastyczna lub ogród przedszkolny (w zależności od tematu zajęć)

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  13:30 – 14:00

M. Bendkowska

 12:30-13:00

M. Bendkowska

     
2   13:00-13:30

B. Szewczyk

13:00-13:30

B. Szewczyk

   
3 12:30-13:30

I. Szczepańska

12:30-13:30

I. Szczepańska

     
4       13:30-14:00

K. Nastarowicz

13:30-14:00

K. Nastarowicz

5       13:30-14:00

A.      Popowicz

13:30-14:00

A.       Popowicz

6 12:30-13:00

I. Stęplowska

      12:30-13:00

I. Stęplowska

7 13:00-13:30

R. Skóra

  13:00-13:30

Z. Buda

   
8 12:30-13:30

E. Grefkowicz

  12:30-13:30

E. Grefkowicz

   

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Rawie Mazowieckiej – Harmonogram zajęć z projektu „Rawa Mazowiecka wspiera Przedszkolaków !”

„Język angielski to dla mnie łatwizna”

 

gr Dzień tygodnia, godzina, prowadzący.

Miejsce: sala zajęć , sala gimnastyczna lub ogród przedszkolny (w zależności od tematu zajęć)

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  13:00 – 13:30

A. Stawińska

      13:00 – 13:30

A. Stawińska

 
2   12:30-13:00

P. Frankowska

  13:00 – 13:30

P. Frankowska

 
3   13:30-14:00

A. Stawińska

  13:30-14:00

A. Stawińska

 
4   13:00 – 13:30

P. Frankowska

  12:30 – 13:00

P. Frankowska

 
5 12:30 – 13:00

A. Stawińska

    13:00 – 13:30

P. Frankowska

 
6 13:00 – 13:30

A. Stawińska

  12:30-13:00

P. Frankowska

   
7 12:30-13:00

P. Frankowska

13:00 – 13:30

A. Stawińska

     
8 14:00-14:30

A. Stawińska

13:30-14:00

P. Frankowska

     

 

*Harmonogramy mogą ulec zmianie w wyniku zdarzeń losowych, chorób i nieobecności dzieci jak i prowadzącego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH