„Mamo, Tato pobaw się ze mną w języku angielskim.”

„Mamo, Tato pobaw się ze mną w języku angielskim.”
Bardzo lubię korzystać z tekstów literackich, bajek, baśni, rymowanek oraz wierszyków na zajęciach z dziećmi. Korzystam z wielu przydatnych źródeł tekstu, które po adaptacji lub bez można wykorzystać jako element zajęć języka obcego. Państwa również zachęcam do zapoznania się z tymi propozycjami i częstego korzystania z nich w domu.
Na pierwsze miejsce wysunę serię książeczek Nicka Sharratt:
The Shark in the Park on the Windy Day,Oh no! The Shark in the Snow, What’s in the Witch’s Kitchen? https://www.youtube.com/watch?v=24cU53mBKWY tu można zobaczyć jedną z książeczek) Często korzystam także ze stron:
www.starfall.com oraz https://www.storyberries.com.
1. Dlaczego wybrałam właśnie to źródło.
Przedstawiam stronę https://www.storyberries.com ponieważ zawiera najwięcej materiałów, za pomocą których można przygotować ciekawe zabawy dla dzieci. Na stronie znajduje się wiele darmowych książeczek poruszających bliskie dziecku tematy. Bardzo podoba mi się lista zagadnień umieszczonych z boku strony. Do wielu zagadnień ( przyjaźń, odwaga, pomoc, niebezpieczeństwo, rymowanki, itp.) dopasowanych jest kilka książeczek, które można sobie wybrać według upodobań pod względem wieku dzieci, rodzaju tekstu (wiersze, bajki, książeczki obrazkowe, itp.) oraz ilości czasu, jaki chcemy przeznaczyć na dany tekst. Ponadto, znajdują się tu gotowe audiobooki i filmy animowane z obrazkami do historii, a także gotowe i atrakcyjne dla dzieci pod względem wizualnym obrazki. Dla dzieci w wieku przedszkolnym graficzna ilustracja tekstu jest bardzo ważna ponieważ pomaga dostrzec główną myśl zawartą w tekście oraz zawarte w nim szczegóły. Pod każdą historią umieszczone są pomysły na rozmowy z dziećmi. Uważam, że jest to bardzo przydatne oraz stanowi bazę dla pomysłów, co dalej zrobić z tekstem. Oprócz tekstów strona zawiera pomocne artykuły.
2. Jakie elementy języka można z wykorzystaniem tych materiałów wprowadzać lub ćwiczyć?
Źródła literackie pozwalają na wprowadzenie i ćwiczenie szerokiego zakresu języka. Zaczynając od słownictwa o zróżnicowanej tematyce poprzez gramatykę i części mowy. Bardzo ważny na tym etapie edukacji jest aspekt wychowawczy i społeczny. Poprzez źródło literackie można również przybliżać dzieciom kulturę krajów anglojęzycznych oraz rozwijać umiejętność globalnego rozumienia tekstów w języku angielskim.
Wykorzystanie tekstu literackiego, bajki wierszyka, rymowanki wprowadza element magii, zachęca do kreatywności oraz do podjęcia ciekawych działań. Materiał literacki wzbogaca wiedzę dzieci, poszerza zasób słownictwa, rozwija umiejętności społeczne i językowe oraz przyczynia się do poprawy efektywności nauczania języków obcych.

Opracowała: Paulina Frankowska

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH