Szanowni Rodzice.
informujemy Państwa, że rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się w sposób elektroniczny.
W związku z powyższym informujemy, że możliwość składania wniosków rozpocznie się 01 marca 2024 r.

Ważne terminy:

Nabór do przedszkola
1 marca – 03 kwietnia 2024 – składanie przez rodziców lub opiekunów dzieci wniosków o przyjęcie ( w formie elektronicznej ):
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/rawamazowiecka
04 -17 kwietnia 2024 r – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe.
19 kwietnia 2024 r – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
19 – 26 kwietnia 2024 r  – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.
30 kwietnia 2024 r – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Z uwagi na elektroniczny nabór prosimy o ścisłe przestrzeganie podanych wyżej
terminów rekrutacji!
Prosimy również o śledzenie komunikatów i pozostałych informacji, które będą się pojawiały w systemie naboru oraz na stronie przedszkola.

Na stronie https://bip.rawamazowiecka.pl/3468,rok-2024 znajdziecie Państwo:
ZARZĄDZENIE NR 9/2024 BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka w roku szkolnym 2024/2025
oraz
UCHWAŁĘ NR XXVII/194/17 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka

NABÓR

.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH