NABÓR

Rodzicu zastanawiasz się, czy warto zaprowadzić  kilkuletniego malucha do Przedszkola…?

NIE ZASTANAWIAJ SIĘ DŁUŻEJ,
ZAPISZ MALUCHA DO NASZEGO PRZEDSZKOLA a wtedy damy Mu to co najlepsze… Profesjonalną opiekę:


1. Nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz niani w grupach najmłodszych
2. Nauczyciela logopedy
3. Nauczyciela terapii pedagogicznej
4. Psychologa
5. Nauczyciela języka angielskiego
6. Nauczyciela zajęć rytmiczno-tanecznych
7. Nauczyciela katechetę / na życzenie Rodziców/

1 marca 2021 r. ruszy nabór do przedszkoli. Do przedszkola „Bajkowy Zakątek” można zapisać również dzieci nie mieszkające w Rawie Mazowieckiej.

Podobnie jak w latach ubiegłych rekrutacja będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie poprzez stronę Portalu Edukacyjnego Miasta Rawa Mazowiecka, na której znajdować się będzie oferta edukacyjna przedszkoli: Rawska Platforma Edukacyjna (wybór z menu po lewej stronie Nabór – kanał kandydata)

Rekrutacja do przedszkola będzie prowadzona zgodnie z poniższym harmonogramem:

01.03 – 01.04 – złożenie wniosku o przyjęcie,
do 13.04 – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną,
14.04 – podanie do wiadomości publicznej listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
14.04 – 23.04 – złożenie przez rodzica kandydata oświadczenia wolę przyjęcia dziecka do przedszkola
27.04 – podanie do wiadomości publicznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH