PROGRAMY

Przedszkolny zestaw programów nauczania obowiązujący w roku szkolnym 2023/2024 w Przedszkolu Miejskim Nr 3 „Bajkowy Zakątek” w Rawie Mazowieckiej

 

  1. Program wychowania przedszkolnego „ Od przedszkolaka do pierwszaka”I. Broda, wyd WSiP
  2. Program wychowawczy Przedszkola Miejskiego Nr3  „Bajkowy Zakątek” (program własny) – Bożena Olszak – Smierzchała
  3. Program ekologiczny dla dzieci w wieku przedszkolnym  „Mały ekolog” (program własny) – Bożena Olszak – Smierzchała
  4. „Rozwijamy się sensorycznie i sensoplastycznie”- rozwijanie motoryki małej i dużej ( program własny)- Izabela Szczepańska
  5. Program nauczania j. angielskiego w przedszkolu- Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska
  6. „Kreatywne zabawy muzyczno- ruchowe”- program rozwijający uzdolnienia muzyczne (program własny)- Katarzyna Kierner
  7. „Gramy, śpiewamy i tańczymy- muzyką się bawimy”- program wspierający adaptację dzieci trzyletnich (program własny)
  8. „Gimnastyka buzi i języka” program z zakresu profilaktyki i terapii logopedycznej ( program własny) – Karina Gajecka
  9. „Uczymy się angielskiego z Peppą” (program własny) – Anna Stawińska
  10. „Ruch i zabawa w rozwoju dziecka to podstawa” program zajęć prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne (program własny)- Agata Kubryn
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH