PROGRAMY

Przedszkolny zestaw programów nauczania obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020 w Przedszkolu Miejskim Nr 3 „Bajkowy Zakątek” w Rawie Mazowieckiej

 

 1. Program wychowania przedszkolnego „ Od przedszkolaka do pierwszaka”I. Broda, wyd WSiP
 2. Program wychowawczy Przedszkola Miejskiego Nr3  „Bajkowy Zakątek” (program własny) – Bożena Olszak – Smierzchała
 3. Program ekologiczny dla dzieci w wieku przedszkolnym  „Mały ekolog” (program własny) – Bożena Olszak – Smierzchała
 4. Program rozwijający uzdolnienia muzyczne „Lubimy śpiewać i tańczyć” (program własny) – Katarzyna Kierner 
 5. Program  rozwijający twórczą aktywność plastyczną dziecka, jego zdolności i zainteresowania „Rysuję, maluję, tworzę” (program własny)- Marianna Wieprzkowicz
 6. Program rozwijający umiejętności matematyczne i logiczne myślenie  ” Umiem liczyć 1,2,3…”  (program własny) – Paulina Frankowska
 7. Program własny z języka angielskiego „ Angielski śpiewająco „ Paulina Frankowska
 8. Innowacja pedagogiczna o charakterze programowo – metodycznym „ Multisensoryczne zabawy z językiem angielskim „ Paulina Frankowska , Anna Stawińska 
 9. Program „Uczymy się angielskiego z Peppą” (program własny) – Anna Stawińska
 10. Program „Umiem sam – to takie przyjemne” (program własny) – Izabela Stęplowska
 11. Program „Żyj bezpiecznie” (program własny) – Edyta Grefkowicz
 12. Program własny „ Gimnastyka buzi i języka” Karina Gajecka
 13. Program własny z edukacji plastycznej „Kolorowy świat przedszkola” Izabela Szczepańska 
 14. Program własny „ Wesoła gimnastyka dla smyka „ Monika Bendkowska 
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH