Aktualności luty „Motylki”

LUTY
TEMATY KOMPLEKSOWE:
1. W KRAINIE ŚNIEGU I LODU – NASZE FERIE (2 TYG)
2. DBAMY O CZYSTOŚĆ
3. MALUJEMY KOLOROWY ŚWIAT
4. MAMY RÓŻNE DOMY

WIERSZ- „BAŁWANEK I ZAJĄCZKI” (J. Wasilewskiej)

Na podwórku bałwan stoi
I nikogo się nie boi.
Ani wrony, ani psa
Nos z marchewki długi ma.

Zobaczyły go zajączki
Przykicały z białej łączki.
Bałwanku miły nasz
Komu z nas marchewkę dasz?

PIOSENKA- „HU, HU, HA NASZA ZIMA ZŁA”
Hu! hu! ha!
Nasza zima zła!
Szczypie w nosy, szczypie w uszy,
Mroźnym śniegiem w oczy prószy,

Wichrem w polu gna!
Nasza zima zła!
Hu! hu! ha!
Nasza zima zła!
Płachta na niej długa, biała,

W ręku gałąź oszroniała,
A na plecach drwa…
Nasza zima zła!
Hu! hu! ha!
Nasza zima zła!

A my jej się nie boimy,
Dalej śnieżkiem w plecy zimy,
Niech pamiątkę ma.
Nasza zima zła!

Z ŻYCIA GRUPY:

 Jak co miesiąc realizowany jest autorski program własny Izabeli Szczepańskiej „Rozwijam się sensorycznie i sensoplastycznie”
 W dalszym ciągu realizujemy dwa projekty „20 minut dla matematyki”, „Książka dla przedszkolaka”
 W miesiącu lutym zapraszamy rodziców do wspólnego czytania dzieciom w grupie
 14 luty będziemy świętować Walentynki
 17 luty święto nietypowe Dzień Kota

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH