DLACZEGO WARTO DZIECIOM CZYTAĆ KSIĄŻKI?

Opracowała mgr Katarzyna Kierner

DLACZEGO WARTO DZIECIOM CZYTAĆ KSIĄŻKI?

„Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji.”
Maria Dąbrowska

Drodzy rodzice

Jeśli chcemy żyć w kraju mądrych, uczciwych i kulturalnych ludzi, zadbajmy o to, by codzienne, głośne czytanie stało się priorytetem w Waszym domu.

Chcemy zachęcić Państwa do czytania książek swoim dzieciom, wykazać zalety wspólnej lektury i wpływu książki na rozwój i psychikę dziecka.

Świat, w którym żyjemy jest coraz bardziej skomplikowany, lawinowo narasta ilość informacji, następuje coraz szybszy przyrost wiedzy, a z tym wiążą się zmiany na rynku pracy. Współczesna cywilizacja to ekspansja telewizji i innych multimediów. Badania wykazały szkodliwość nadmiernego oglądania telewizji przez dzieci. Telewizja nie rozwija u dzieci myślenia, wiele programów wywołuje lęk i niepokój oraz znieczula na przemoc. Aby dziecko nauczyło się w sposób mądry korzystać z telewizji i komputera musi już w najmłodszym wieku otrzymać alternatywę w postaci innej, atrakcyjnej formy spędzania czasu – czytania. Współczesne dzieci dorastają w ubogim językowo środowisku. Rodzice coraz mniej z nimi rozmawiają i mało im czytają. Kontakt z żywym słowem wyparła telewizja, której narzędziem nie jest język lecz obraz. W efekcie dzieci coraz gorzej znają język, tymczasem język jest narzędziem myślenia.

Dzieci słabo wyćwiczone w używaniu języka i w myśleniu, pozbawione wyobraźni, którą wypiera telewizja, będą miały trudności od pierwszych dni w szkole i w późniejszym życiu.

Rodzice nie zmarnujcie szansy swojego dziecka, bowiem kluczem do sukcesu jest wiedza, a kluczem do wiedzy i sprawności umysłu jest czytanie. Nawyk czytania i zapał do książek trzeba kształtować w dzieciństwie, czytając dziecku na głos.

Nikt nie rodzi się czytelnikiem. Czytelnika trzeba wychować, codziennie czytając dziecku dla przyjemności.
Bez względu na to ile mamy zajęć, najważniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić dla przyszłości własnego dziecka, oprócz okazywania mu miłości przez przytulanie, jest codzienne, głośne czytanie oraz radykalne ograniczenie telewizji.

Proponujemy, więc Państwu częste, głośne czytanie jako szczepionkę przeciw wielu niepożądanym wpływom i zagrożeniom dla umysłu i psychiki dziecka. Wszyscy powinniśmy zdać sobie sprawę, że głośne czytanie ma ogromny wpływ na jego rozwój umysłowy i emocjonalny. Książka dostarcza dzieciom nowych informacji o świecie. Na przykład: małe dziecko zamieszkałe w mieście zanim zobaczy żywą kurę, kaczkę, krowę, konia dowiaduje się o nich z książki z obrazkami. Obrazek i opis stają się więc źródłem wielu wiadomości. Im mniejsze dziecko, tym więcej ilustracji powinny zawierać jego książeczki, dlatego dobieraj lekturę odpowiednią do wieku dziecka. W wieku przedszkolnym kształtują się zaczątki osobowości dziecka, dlatego też ważnym zadaniem nauczycieli przedszkola i rodziców jest odpowiedni dobór książek, które posiadałyby bogaty zasób treści o charakterze wychowawczym. Bohater literacki swoim postępowaniem i postawą powinien uczyć dzieci jak żyć, głównie przez preferowanie cennych wartości moralno-wychowawczych.

Głośne czytanie spełnia ważną rolę w kształtowaniu mowy  dziecku. Nie tylko wzbogaca jego słownictwo, lecz także uczy prawidłowego formułowania myśli, budowy zdań, posługiwania się słowem zgodnie z gramatyką. Częste rozmowy z dzieckiem, a także głośne czytanie kształcą również podstawowe funkcje słuchowe, które mają duże znaczenie w nauce czytania i pisania. Dziecko czytając musi rozpoznać znaki graficzne (litery) następnie podporządkowuje je odpowiednim głoskom (analiza) i łączy w całość (synteza). Przy pisaniu słyszane słowo musi rozłożyć na poszczególne głoski, aby móc je zapisać. Te procesy słuchowe, czyli rozróżnianie głosek i łączenie ich w całość kształtowane są już od chwili, gdy do niemowlęcia docierają słowa wypowiedziane przez matkę.

Głośne czytanie lub opowiadanie dostarcza dziecku wielu bodźców słuchowych pobudzających wspomniane procesy analizy i syntezy słuchowej. Od poziomu ich rozwoju zależy nie tylko powodzenie w nauce czytania i pisania, lecz także w nauce języków obcych i umiejętności uważnego słuchania na lekcji. Należy również podkreślić bardzo istotną wartość głośnego czytania, jaką jest rozwój uczuciowy. Czytając swojemu dziecku odpowiednio dobraną lekturę mamy wpływ na pobudzenie lub uspokojenie jego emocji. Gdy dziecko jest rozżalone, czuje się nieszczęśliwe, możemy zmienić mu ten nastrój czytając zabawną historyjkę a także wywołać uczucie radości i dumy ze zwycięstwa bohatera bajki lub uczucie współczucia dla pokrzywdzonego. Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest najskuteczniejszą metodą wychowania. Dziecko będzie potrafiło samodzielnie myśleć, posiądzie wiedzę i umiejętność jej poszerzania, będzie kulturalne, etyczne, z wyobraźnią, które umie sobie radzić w życiu przy pomocy rozumu a nie pięści.

Drodzy rodzice pamiętacie, że już samo przebywanie u boku ojca lub matki, możliwość przytulenia się, kontaktu psychicznego i fizycznego podczas czytania jest dla dziecka fantastycznym doznaniem, zaś wspólne przeżywanie tych samych treści jest wielką wartością niezależną od treściowej zawartości opowiadania lub bajki. Zatem czytajcie swoim dzieciom ofiarowując im kilkanaście cudownych chwil w Waszym towarzystwie, one to uwielbiają.

Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie dziecku:

– buduje mocną więź między dorosłym a dzieckiem;
– zapewnia emocjonalny rozwój dziecka;
– rozwija język, pamięć i wyobraźnię;
– uczy myślenia, poprawia koncentrację;
– wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka;
– poszerza wiedzę ogólną;
– ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole;
– uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu;
– zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów;
– chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury;
– kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.

Mając pełną świadomość znaczenia książki w procesie wychowawczo – dydaktycznym małego dziecka, wychodząc naprzeciw wynikającym z tego potrzebom i zaspakajając je, poświęcamy codziennie 10 – 20 minut na czytanie dzieciom książek o różnej tematyce w formie opowiadań, baśni i wierszy. Zachęcamy do czytania rodziców, babcie i dziadków. Zapraszamy ich do naszego przedszkola  jak również ciekawych ludzi, przedstawicieli różnych zawodów, aby włączyli się do akcji pod hasłem „Cała Polska czyta dzieciom”, w której uczestniczy nasze przedszkole.

Organizujemy także konkursy, np. literacko – plastyczny pt. „Kubuś Puchatek i przyjaciele” oraz utrwalające znajomość bajek i wierszy. Oprócz  tego odbył się  też konkurs recytatorski dla dzieci, którego tematem były wiosenne inspiracje w wierszach różnych autorów.

Aby poszerzyć wiedzę i wzmocnić zainteresowania światem książki nawiązałyśmy współpracę z Biblioteką Miejską oddział dla dzieci i Biblioteką Pedagogiczną, która trwa już kilka lat . Uczestniczymy w zajęciach cyklicznych organizowanych przez pracowników bibliotek.

Są już bardzo widoczne efekty naszych działań. Odczuwamy ogromną satysfakcję, gdy nasi wychowankowie regularnie przynoszą z domu swoje książki i sami proszą żeby im czytać bajki i wiersze. Posiadamy  w naszym przedszkolu bogaty księgozbiór o różnorodnej tematyce a  w salach – kąciki książek, z których dzieci mogą korzystać w każdej wolnej chwili.

Drodzy rodzice –  prosimy pomóżcie nam w procesie kształtowania osobowości Waszego dziecka ,rozbudzajcie u niego zainteresowania książką. Czytajcie mu jego ulubione utwory, a wkrótce przekonacie się jak wielkie korzyści możecie uzyskać i osiągnąć. Życzymy Wam satysfakcji, pozytywnych efektów ze wspólnego czytania  oraz wspaniałych chwil  spędzonych wspólnie z dzieckiem.

Literatura:

  1. Kożmińska I., Olszewska E., Wychowanie przez czytanie, Warszawa 2010
  2. Kożmińska I., Olszewska E., Z dzieckiem w świat wartości, Warszawa 2011
  3. Papuzińska J. Czytania domowe, Warszawa 1975
  4. Ratyńska H.: O książkach dla dzieci, „Wychowanie w Przedszkolu” 2000
  5. Ratyńska H., Literatura dziecięca w pracy przedszkola, Warszawa 1976

Leave a Reply

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH