Zestaw zabaw z zakresu funkcji słuchowych i językowych

Autor: mgr Izabela Stęplowska

Zestaw zabaw z zakresu funkcji słuchowych i językowych

Przedstawione poniżej propozycje można stosować podczas codziennych czynności wykonywanych wspólnie z dzieckiem. Najlepiej gdyby były wykonywane w sposób spontaniczny i dobrowolny przez dziecko i miały zawsze formę czegoś przyjemnego i ciekawego.

 • różnicowanie odległości dochodzących dźwięków czyli blisko albo daleko
 • rozpoznawanie, a następnie odtwarzanie głosów przyrody
 • powtarzanie sekwencji dźwiękowych
 • odtwarzanie prostych dźwięków na instrumentach typu flety, fujarki czy cymbałki.
 • układanie wzorów graficznych sekwencji dźwiękowych, np. z kasztanów, kamyków, guzików itp.
 • wykonywanie ćwiczeń ruchowych na określony dźwięk czy dowolny sygnał
 • naśladowanie głosów z najbliższego otoczenia
 • wyklaskiwanie sylab w wyrazie
 • wystukiwanie głosek w wyrazie
 • wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się lub kończących tą samą głoską, lub sylabą
 • wskazywanie wyrazów w których słychać np. samogłoskę „e”
 • liczenie samogłosek (np. „e”) w usłyszanym wyrazie np. elementarz – 3
 • łączenie wypowiedzianych przez dorosłego głosek w wyraz, np. „A – l – a” „Ala”
 • wyodrębnianie głosek w wyrazach wypowiedzianych przez dorosłego, np. „sowa” „s – o – w – a”
 • kończenie rozpoczętych wyrazów
 • wybieranie wyrazów rymujących się
 • wysłuchiwanie i liczenie głosek w wyrazach
 • analiza graficzna mowy – oznaczanie spółgłosek i samogłosek w wyrazie
 • wysłuchiwanie i liczenie wyrazów oraz wyróżnianie pierwszego i ostatniego wyrazu w zdaniu
 • kończenie rozpoczętych zdań
 • analiza graficzna mowy – oznaczanie wyrazów w zdaniu przy pomocy np. prostokątów
 • nauka krótkich wierszyków i piosenek
 • zabawa w zapamiętywanie jak największej liczby słów. Dorosły wypowiada np. 3 słowa, zadaniem dziecka jest je powtórzyć. Stopniowo zwiększamy liczbę wypowiadanych słów
 • rozwiązywanie ze starszymi dziećmi rebusów
 • słuchowe wyszukiwanie wyrazów w wyrazach np. w słowie traktory zawiera się słowo tory
 • zabawa w głuchy telefon
 • słuchanie krótkich historyjek nagranych na kasetach lub CD i opowiadanie ich
 • opowiadanie bajek i wierszyków przeczytanych przez dorosłego

Leave a Reply

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH