Radzenie sobie z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne

Autor: mgr Izabela Stęplowska

Radzenie sobie z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne

 1. W każdym dziecku szukajmy zalet. Chwalmy dobre zachowanie dziecka. Stosujmy umiejętność towarzyszenia i nagradzania zwłaszcza w tych sytuacjach, które są dla niego frustrujące. Chwalmy kiedy swoją frustrację rozładowuje w nieagresywny sposób.
 2. Starajmy się być opanowani. Nie traćmy zimnej krwi i reagujmy rzeczowo. Nigdy na dziecko nie krzyczmy. Oceniajmy zachowanie, nie dziecko.
 3. Bądźmy konsekwentni w swoich postanowieniach. Zróbmy wszystko by napad agresji nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Nie pozwólmy dziecku czegoś uniknąć tylko dlatego, że rzuca się na podłogę lub niszczy przedmioty.
 4.  Pomóżmy dziecku nauczyć się wyrażać swoje uczucia za pomocą słów.
 5.  Na ile to możliwe, nawiążmy indywidualny kontakt z dzieckiem.
 6.  Przy niewłaściwym zachowaniu nie zwracajmy uwagi przy całej grupie.
 7.  Dużo rozmawiajmy z dziećmi o komunikowaniu się, o emocjach, uczuciach.
 8. Ograniczmy oglądanie telewizji. Agresja jest częstym zjawiskiem w mediach. Filmy rysunkowe, teledyski, filmy i gry telewizyjne przeładowane są aktami przemocy.
 9. Ograniczmy kontakty dziecka z rzeczywistymi aktami agresji. Starajmy się uchronić go przed towarzystwem agresywnych dzieci i dorosłych.
 10. Dopilnujmy, by dziecko w wyniku agresywnego zachowania nie osiągnęło swego celu. Jeśli zabrało jakiemuś dziecku zabawkę lub cokolwiek innego powinien to zwrócić właścicielowi. Jeśli pobił lub popchnął, powinien przeprosić i obiecać że tego nie będzie robić. Jeśli zniszczył budowlę, powinien przeprosić i pomóc ją odbudować.
 11. Pokażmy, że dostrzegamy uczucia dziecka, ale postarajmy się, by zrozumiało, że agresja nie może być zaakceptowana.
 12. Pomóżmy dziecku odnaleźć miejsce w grupie- ukazujmy innym jego zalety.
 13. Dbajmy, by atrakcyjnie spędzać czas z dzieckiem, wspólne zabawy są bardzo ważne, gdyż są dla dziecka sygnałem, że je lubimy i cenimy. A to ma ogromny wpływ na jego poczucie własnej wartości.
 14. Akceptujmy agresywne dziecko. Ono musi wiedzieć, że go kochamy, chociaż nie  lubimy sposobu, w jaki się czasem zachowuje
 15.  Zachęcajmy dziecko do pozytywnego mówienia o sobie samym.

Leave a Reply

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH