Dotacja WFOŚiGW dla Bajkowego Zakątka

Szanowni Państwo

Nasze przedszkole jest laureatem konkursu „Edukacja ekologiczna
w szkołach i przedszkolach” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Dzięki dotacji, jaką otrzymamy od Funduszu zostanie zrealizowany w przedszkolu projekt ekologiczny „Czysta woda – zdrowie i radość”
WFOŚiGW przyznał nam dotację w wysokości: 17 510 zł, a całość projektu wyniesie około 19 510 zł.
Projekt w imieniu Wnioskodawcy realizują: Renata Skóra, Izabela Stęplowska, Karina Gajecka, Izabela Szczepańska, Agnieszka Prokopczyk, Paulina Frankowska, nauczycielki Przedszkola Miejskiego nr 3.
Wiodącą ideą projektu jest przygotowanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w propagowaniu postaw ekologicznych i kształtowanie poczucia wartości oraz przydatności indywidualnego, a także grupowego działania.
Przedszkolaki są bacznymi obserwatorami otaczającego świata. Zauważają niszczenie przyrod przez inne osoby, wierzą w korzystne zmiany na rzecz środowiska. Im wcześniej dziecko zacznie zaprzyjaźniać się ze światem przyrody, tym bardziej będzie wrażliwe na krzywdy, szkody wyrządzone przez innych. Na pewno też w dorosłym życiu podejmie walkę o ratowanie przyrody, będzie zapobiegało dalszemu degradowaniu środowiska.
Zaplanowano następujące działania w czasie realizacji projektu:
sierpień 2019
1. Zapoznanie Rady Pedagogicznej z celami Programu Edukacji Ekologicznej pn „Czysta woda – zdrowie i radość”
wrzesień 2019
1. Odkrywamy świat przyrody, założenie kącików przyrodniczych – „Ogród botaniczny”, prowadzenie obserwacji w przedszkolu, w domu i w terenie.
2. Poinformowanie rodziców na zebraniu organizacyjnym o głównych założeniach i działaniach projektu.
październik 2019
1. Spotkanie w placówce z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej RAWIK w Rawie Mazowieckiej .
2. Wykonanie plakatów na temat „Woda źródłem życia” w każdej grupie wiekowej oraz ich prezentacja na przedszkolnym holu.
3. Odkrywamy świat przyrody, prowadzenie obserwacji w przedszkolu, w domu i w terenie
listopad 2019
1. Czytanie literatury dziecięcej związanej z tematyką projektu.
2. Ogłoszenie konkursu fotograficznego „Z wodą w roli głównej”. Praca wykonana w domu z rodzicami.
3. Odkrywamy świat przyrody, prowadzenie obserwacji w przedszkolu, w domu i w terenie
grudzień 2019
1. Spotkanie z Barbarą Strutyńską, autorką książki ”Jak kropelka wędrowała” połączone z rozstrzygnięciem konkursu fotograficznego „Z wodą w roli głównej”.
2. Odkrywamy świat przyrody, prowadzenie obserwacji w przedszkolu, w domu i w terenie
styczeń 2020
1. „Cuda w wodzie” – żywa hodowla „smoków wodnych Aqua Dragons” w każdej grupie. Zakupienie 8 zestawów, wyjaśnienie przedszkolakom na czym polega opieka i pielęgnacja dragonów.
2. Przedstawienie teatralne o tematyce ekologicznej
3. Odkrywamy świat przyrody, prowadzenie obserwacji w przedszkolu, w domu i w terenie
luty 2020
1. Projekcja na sali gimnastycznej bajki o tematyce ekologicznej „Niezwykła podróż kropelki”. Rozdanie dzieciom kolorowanki związanej z tematyką.
2. Warsztaty dla dzieci wraz z rodzicami „Mały Edison” – przeprowadzanie we wszystkich grupach wiekowych eksperymentów z wodą.
3. Quiz uwzględniający tematykę wód i gospodarki wodnej pt. „Młody hydrolog” skierowany do zaprzyjaźnionych przeszkoli „Ekogroszki” i „Słoneczny Domek”.
4. Odkrywamy świat przyrody, prowadzenie obserwacji w przedszkolu, w domu i w terenie
marzec 2021
1. Zorganizowanie na sali gimnastycznej „Dnia wody”, połączone ze spotkaniem z dietetykiem, rozmowa na temat znaczenia picia wody dla zdrowia.
2. Ogłoszenie konkursu plastycznego „Woda na wesoło– tradycja śmigusa–dyngusa” dla dzieci 5 letnich dla Przedszkoli Miejskich w Rawie Mazowieckiej. (konkurs nie został zrealizowany jednak w 2020 r. zostały zakupione nagrody – punkt 4 karty Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego Projektu).
3. Rozstrzygnięcie konkursu „Woda na wesoło – tradycja śmigusa-dyngusa” i przedstawienie z udziałem nauczycieli.
4. Odkrywamy świat przyrody, wzbogacenie kącika przyrody o nowe rośliny sezonowe, prowadzenie obserwacji w przedszkolu, w domu i w terenie.
kwiecień 2021
1. „Dzień niebieski w przedszkolu” – wszystkie dzieci zakładają niebieskie koszulki natomiast nauczycielki realizują przygotowane scenariusze.
2. Akcja „Woda źródłem życia”- zachęcamy do picia wody.
3. Odkrywamy świat przyrody, prowadzenie obserwacji w przedszkolu, w domu i w terenie
maj 2021
1. Wycieczka do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej pod hasłem „Woda ratuje życie”.
2. Odkrywamy świat przyrody, prowadzenie obserwacji w przedszkolu, w domu i w terenie
3. Warsztaty „Na wodzie malowane” – poznawanie właściwości wody.
czerwiec 2021
1. Spotkanie z przedstawicielem Rawskich Wodociągów i Kanalizacji nad pobliskim zalewem w celu omówienia zasad funkcjonowania jazu piętrzącego. Zapoznanie dzieci z fauną i florą znajdującą się w pobliżu rzeki Rawki.
2. Spotkanie z ratownikiem na basenie – „Woda to także relaks”.
3. Odkrywamy świat przyrody, prowadzenie obserwacji w przedszkolu, w domu i w terenie

Leave a Reply

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH