By

Agata Popowicz
  STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH PRZEDSZKOLE MIEJSKIE „BAJKOWY ZAKĄTEK” NR 3 W RAWIE MAZOWIECKIEJ Podstawa prawna: 1. U. 2023 poz. 1606 USTAWA z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. 2. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997.78.483) – zapisy regulują ochronę Dziecka przed przemocą, wyzyskiem i demoralizacją. 3. KONWENCJA O PRAWACH...
Read More
Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o  realizacji projektu „Rawa Mazowiecka wspiera przedszkolaków”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie 11.01. Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 11.01.01. Edukacja przedszkolna, a okres jego realizacji trwa od 01.07.2022 r. do 30.06.2023r. Projekt realizowany jest przez Gminę Miasto Rawa Mazowiecka....
Read More
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z bardzo ciekawą publikacją na temat percepcji wzrokowej dziecka (źródła poniżej).Jak rozwijać percepcję wzrokową u dziecka? – ćwiczenia stymulujące zmysł wzroku.
Read More
Szanowni Państwo Nasze przedszkole jest laureatem konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dzięki dotacji, jaką otrzymamy od Funduszu zostanie zrealizowany w przedszkolu projekt ekologiczny „Czysta woda – zdrowie i radość” WFOŚiGW przyznał nam dotację w wysokości: 17 510 zł, a całość projektu wyniesie...
Read More


Zadzwoń do nas: 46 814 42 02

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH