Category

AKTUALNOŚCI
Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu „Rawa Mazowiecka wspiera przedszkolaków” (RPLD.11.01.01-10-0030/210) Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie 11.01. Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 11.01.01. Edukacja przedszkolna, a okres jego realizacji trwa od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r. Projekt realizowany jest przez Gminę...
Read More
Szanowni Państwo Nasze przedszkole jest laureatem konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dzięki dotacji, jaką otrzymamy od Funduszu zostanie zrealizowany w przedszkolu projekt ekologiczny „Czysta woda – zdrowie i radość” WFOŚiGW przyznał nam dotację w wysokości: 17 510 zł, a całość projektu wyniesie...
Read More


Zadzwoń do nas: 46 814 42 02

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH