Day

13 maja, 2024
  STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH PRZEDSZKOLE MIEJSKIE „BAJKOWY ZAKĄTEK” NR 3 W RAWIE MAZOWIECKIEJ Podstawa prawna: 1. U. 2023 poz. 1606 USTAWA z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. 2. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997.78.483) – zapisy regulują ochronę Dziecka przed przemocą, wyzyskiem i demoralizacją. 3. KONWENCJA O PRAWACH...
Read More
Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o  realizacji projektu „Rawa Mazowiecka wspiera przedszkolaków”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie 11.01. Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 11.01.01. Edukacja przedszkolna, a okres jego realizacji trwa od 01.07.2022 r. do 30.06.2023r. Projekt realizowany jest przez Gminę Miasto Rawa Mazowiecka....
Read More


Zadzwoń do nas: 46 814 42 02

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH